EN

logo

Ada Blockchain Explorer

Address

Address ID
DdzFFzCqrht3ziQHctHM3BE8A2ZbLc9cX4S3Q4csEmw7gn9eUdf1QjyCHzHhaVqE7dnQgHfcZNXepMvA6Z2dE7kYFPR4DMRzt1a5aAvL

Total transactions for address

2

Address Balance

0.000000

Total received ADA

114,639,899.445857

Total sent ADA

114,639,899.445857

2 Transactions

/

Amount:

114,639,899.267580 ADA

Fee:

0.178277 ADA

Epoch / Slot:

Date:

February 27, 2018 11:50:11 AM UTC
From: 1 address
-114,639,899.445857 ADA
To: 4 addresses
+114,639,899.267580 ADA

From:


DdzFFz...a5aAvL
-114,639,899.445857 ADA

To:


+114,635,536.267580 ADA

+999.000000 ADA

+500.000000 ADA

+2,864.000000 ADA

Amount:

114,643,968.310357 ADA

Fee:

0.178277 ADA

Epoch / Slot:

Date:

February 27, 2018 11:44:51 AM UTC
From: 1 address
-114,643,968.488634 ADA
To: 4 addresses
+114,643,968.310357 ADA

From:


-114,643,968.488634 ADA

To:


DdzFFz...a5aAvL
+114,639,899.445857 ADA

+3,464.531000 ADA

+503.808500 ADA

+100.525000 ADA
/

All rights reserved | ©2019 EMURGO PTE. Ltd